Termovízne meranie úniku tepla v byte

Termovízne meranie úniku tepla v byte

Mierny únik tepla v hornom rohu. V tejto miestnosti je zateplený strop. Na snímke vidíme vykreslené časti stavebného materiálu – kvadrov a spojiva, ktoré majú rôznu tepelnú priepustnosť.

unik-tepla
Termovízne meranie úniku tepla v byte – mierny únik tepla v hornom rohu

Continue reading Termovízne meranie úniku tepla v byte

Rezervujte si termín termovízneho merania!

Leto už skončilo a ortuť teplomera bude každým dňom bližšie k nule. Zakrátko začne vykurovacia sezóna a to je obdobie kedy nastáva ideálny čas na termovízne meranie únikov tepla z budov.

Ak ste sa rozhodli, že si dáte termokamerou premerať úniky tepla z Vašej budovy, domu či bytu ešte pred zateplením, výmenou okien ,či rekonštrukciou fasády rezervujte si ešte dnes predbežný termín termodiagnostiky cez kontaktný formulár na stránke.

Ak bude viac záujemcov v jednej lokalite, náklady na dopravu sa rozdelia a Vy ušetríte. Nám to zasa pomôže vytvoriť si efektívnejší plán práce.

termovizia okna

Continue reading Rezervujte si termín termovízneho merania!

Termodiagnostika obytných a priemyselných priestorov

Naše služby takisto poskytujú termodiagnostiku rodinných domov, bytových domov a bytov, priemyselných objektov, výrobných hál a skladov, obchodov a malých prevádzok.V tejto oblasti ponúkame termovízne meranie a odhalenie:

  • únikov tepla z budov cez steny,okná a tepelné mosty
  • chýb a nedostatkov v tepelnej izolácii pláštov budov a striech
  • nekvalitne vykonaných prác – výmeny okien, zateplenie fasád
  • skrytých porúch vodoinštalácie aj pod omietkou
  • skrytých porúch podlahového vykurovania a klimatizácie
  • lokalizácie skrytých potenciálnych zdrojov požiaru – pri komínoch, vykurovacích systémoch, elektrických rozvádzačoch a podobne