Termovízne meranie, termovízia sú názvy pre modernú technológiu, ktorá umožňuje pomocou citlivého infračerveného polovodičového detektora zabudovaného v termokamere bezkontaktne merať povrchovú teplotu predmetov, elektrických zariadení, fotovoltaických a prenosových systémov, úniky tepla z objektov, alebo ich častí.

Následne sa dajú tieto namerané hodnoty zobraziť, odstupňovať teplotné polia použitím predvolenej farebnej škály a priradiť k nim aj konkrétne namerané hodnoty teploty v digitálnej podobe. Takto vzniknuté termogramy sa dajú prezerať ako snímky na zariadení, alebo PC, prípadne vytlačené na papiery budú súčasťou správy o meraní. Pomocou špeciálneho softwéru dokážeme tieto snímky ďalej vyhodnocovať ako podklad pre termografy a termoanalýzy.

Jednou z najväčších výhod termovíznej diagnostiky je, že sa vykonáva na zariadeniach za bežnej prevádzky, bez akéhokoľvek zásahu do behu prevádzky, čím sa eliminujú straty z výpadkov a odstávok. Preventívne termografické merania elektrických systémov a vedení tak pomáhajú predchádzať kalamitám skôr ako vzniknú.