Termodiagnostika elektrických zariadení – ponuka našich služieb v oblasti termovízneho merania elektrických zariadení

Termodiagnostika v priemysle a výrobe, teplárenstve – naše služby termovízneho merania v oblasti priemyslu a výroby, v teplárenstve

Termodiagnostika v stavebníctve – taktiež ponúkame termovízne meranie v oblasti stavebníctva

Naša ponuka služieb termovízneho merania je smerovaná pre klientov Košického a Prešovského kraja.

Hlavne okresy:

 • Košice
 • Michalovce
 • Trebišov
 • Vranov nad Topľou
 • Prešov
 • Humenné
 • Snina
 • Stropkov
 • Svidník
 • Bardejov
 • Medzilaborce
 • Poprad

Východiskové oblasti pre výpočet nákladov na dopravu sú Prešov a Košice. Cena za dopravu bude vypočítaná podľa aktuálneho cenníka.

V prípade iných lokalít je možná dohoda.