Termovízne meranie plastového okna

Okno v spálni – južná strana, meranie v interiéry

Plastové okno, termovízia.
Termovízne meranie plastového okna.
Plastové okno
Plastové okno

Dolná časť okna. Okno vykazuje značný únik tepla v styku izolačného dvojskla s rámom a to hlavne v spodnej časti a po obidvoch stranách.

Teplota v miestnosti bola 25,5 °C.

Teplota stien okolo 23,5 °C.

Najnižšia teplota nameraná na ráme okna bola 14,5 °C.

Vonkajšia teplota – 2,4 °C.

Teplota v miestnosti je vyššia, pretože pod oknom sú plynové gamatky.

Graf znazorňujúci teplotné pomery na povrchu okna.
Graf znazorňujúci teplotné pomery na povrchu okna.