Cenník platný pre termovízne meranie únikov tepla v budovách, rodinných domoch a bytoch.Cenník má informatívny charakter a konkrétna cena je dohodnutá stále vopred,  alebo na mieste pred začatím termovízneho merania.

 

Počet snímkov z termokamery Cena za snímok v € Celková cena v €
1 11.00 11.00
2 10.50 21.00
3 10.00 30.00
4 9.00 36.00
5 8.50 42.50
6 8.00 48.00
7 7.50 52.50
8 7.00 56.00
9 6.50 58.50
10 6.00 60.00
11 a viac Cena sa stanoví dohodou podľa konkrétnych podmienok
Vytlačenie s popisom cez špeciálny softwér 1,00 €/kus
   
Odoslanie súboru na mailovu adresu zdarma
Náklady na dopravu do 5 km zdarma, nad 5 km 0,35 €/km

 

Cenník platný pre termovízne meranie na elektických zariadeniach, rozvádzačoch, el. vedeniach, fotovoltaických elekrárňach, v priemysle a teplárenstve.

 

Sadzba za termografické merania termokamerou 30,00 €/hodina
Vyhotovenie snímok problémových oblastí, ktoré vykazujú vysoké teploty do 10 snímkov 2,00 €/kus
Vyhotovenie snímok problémových oblastí, ktoré vykazujú vysoké teploty 11 a viac snímkov 1,80 €/kus
Vytlačenie s popisom cez špeciálny softwér 1,00 €/kus
Napálenie súboru na CD nosič 5,00 €
Odoslanie súboru na mailovu adresu zdarma
Náklady na dopravu do 5 km zdarma, nad 5 km 0,35 €/km
  • Cenník má informatívny charakter a konkrétna cena môže byť dohodnutá vopred,  alebo na mieste pred začatím termovízneho merania.
  • Ak sú v danej oblasti objednané termografické merania pre viacerých klientov, náklady na dopravu rozdelíme rovnakým dielom.
  • Nie sme platcom DPH.
  • Východiskové oblasti pre výpočet nákladov na dopravu sú Prešov  Košice  a okolie