Rezervujte si termín termovízneho merania!

Leto už skončilo a ortuť teplomera bude každým dňom bližšie k nule. Zakrátko začne vykurovacia sezóna a to je obdobie kedy nastáva ideálny čas na termovízne meranie únikov tepla z budov.

Ak ste sa rozhodli, že si dáte termokamerou premerať úniky tepla z Vašej budovy, domu či bytu ešte pred zateplením, výmenou okien ,či rekonštrukciou fasády rezervujte si ešte dnes predbežný termín termodiagnostiky cez kontaktný formulár na stránke.

Ak bude viac záujemcov v jednej lokalite, náklady na dopravu sa rozdelia a Vy ušetríte. Nám to zasa pomôže vytvoriť si efektívnejší plán práce.

termovizia okna

Okno detajl temovizia

Na termosnímkoch je zachytený bytový dom pred zeteplením fasády avšak po výmene okien za plastové. Termosnímky nám jasne ukazujú nekvalitne vykonané práce a rozsiahle úniky tepla okolo vymenených okien.

Takéto tepelné mosty vytvorené nekvalitným osadením okien sa musia ešte pred realizáciou fasády odstrániť, inak by stále dochádzalo k únikom tepla z budovy, prieniku chladu a vlhka do ineriéru . Okná sa budú stále rosiť , voda sa vyzráža na ochladenej omietke okolo okien a vytvoria sa podmienky pre vznik plesní.

Nič iné ako termokamera Vám takéto chyby neodhalí.