Úniky tepla

Termovízne meranie pred zatepľovaním odhalí problémové miesta a stavebné defekty ktoré voľným okom nie sú viditeľné. Upozorní na tepelné mosty, úniky tepla a iné detaily, ktoré treba riešiť ešte pred zatepľovaním budovy.

Úniky tepla

Pekná fasáda, elegantný vzhľad, ale termokamera vidí trochu viac – úniky tepla sú evidentné aj po zateplení a kvalita okien……bez komentára.