Termovízne meranie na elektroenergetických zariadeniach.

Termovízna diagnostika elektroenergetických zariadení, alebo ich častí v elektrickej distribučnej sieti je jedným z najspoľahlivejších spôsobov informatívneho preventívneho merania. Termovízne merania je možné vykonávať na zariadeniach nn, vn aj vvn. Meria sa z bezpečnej vzdialenosti, za plnej prevádzky a najlepšie v čase špičky, kedy je najvyššie prúdové zaťaženie.

Continue reading Termovízne meranie na elektroenergetických zariadeniach.