Termodiagnostika elektrického vedenia

Naše služby zahŕňajú aj termovízne meranie elektrického vedenia:

  • nadzemných holých trás
  • nadzemných izolovaných trás
  • priemyselných elektrických rozvodov
  • domových a bytových elektrických rozvodov
  • spínacích a rozpojovacích zariadení v distribučnej sieti

a taktiež:

  • detekciu nerovnomerne zaťažených a preťažených obvodov
  • kontrolu pevnej integrity materiálu
  • lokalizáciu teplo vyžarujúcich káblov, poškodenej izolácie a pod.