Termovízne meranie na VN transformátoroch

VN Transformátor 1

L2 na sekundárnom vinutí vykazuje zvýšenú teplotu spoja. Je tu vysoký predpoklad poruchy.

VN Transformátor 1.v reálnej prevádzke
VN Transformátor 1 v reálnej prevádzke.
Trafo
Trafo.
3D graf sálania tepla
3D graf sálania tepla.
Detail spoja zbernice
Detail spoja zbernice.

Teplotné pomery na transformátore ako aj všetkých spojoch svedčia o bezporuchovom stave.

Termosnímok transformátora 1 po oprave.
Termosnímok transformátora 1 po oprave.
3D graf sálania tepla
3D graf sálania tepla po oprave.