Termovízna diagnostika v elektrotechnike

Teplo vznikajúce v elektrickom obvode nieje škodlivé ak sa pohybuje v tolerancii pracovných teplôt jednotlivých súčiastok a zariadení použitých v daných obvodoch. Ak sa však teplota neúmerne zvýši, znamená to, že elektrický obvod a všetky jeho súčiastky sú vystavené vyššiemu pretekajúcemu prúdu. To môže mať za následok zničenie elektrickej súčiastky, alebo prehorenie plošného spoja a v krajnom prípade požiar zariadenia.

Z hľadiska konštrukčného môže byť prehrievanie elektrických obvodov alebo jeho súčastí spôsobené chybným návrhom dimenzovania niektorých súčiastok, alebo nedostatočným chladením napríklad procesorov na matičnej doske osobného počítača. Takéto prehrievanie môže podstatne znížiť funkčnosť a skrátiť životnosť celého zariadenia. Prehrievanie obvodov však môže signalizovať aj prvé príznaky poruchy zariadenia.

Pomocou termovíznej kamery a zobrazením tepelnej mapy je možné takéto stavy diagnostikovať za plnej prevádzky zariadenia a podľa nameraných hodnôt stanoviť ďalší postup riešenia vzniknutej situácie.

 

Termodiagnostika matičnej dosky počítača.