Termodiagnostika elektrických rozvádzačov

V ramci našich služieb ďalej ponúkame termovízne meranie elektrických rozvádzačov domových a bytových, priemyselných, meracích, rozvodných, ovládacích, signalizačných, spínacich a to:

  • spínačov
  • ističov
  • odpínačov a ostatných elektrických zariadení
  • jednotlivých zberníc
  • prepojov
  • prúdových spojov a svorkovníc
  • transformátorov
  • usmerňovačov
  • tlmiviek