Termovízne meranie úniku tepla v byte

Termovízne meranie úniku tepla v byte

Mierny únik tepla v hornom rohu. V tejto miestnosti je zateplený strop. Na snímke vidíme vykreslené časti stavebného materiálu – kvadrov a spojiva, ktoré majú rôznu tepelnú priepustnosť.

unik-tepla
Termovízne meranie úniku tepla v byte – mierny únik tepla v hornom rohu

Pokračovať v čítaní: Termovízne meranie úniku tepla v byte

Termodiagnostika obytných a priemyselných priestorov

Naše služby takisto poskytujú termodiagnostiku rodinných domov, bytových domov a bytov, priemyselných objektov, výrobných hál a skladov, obchodov a malých prevádzok.V tejto oblasti ponúkame termovízne meranie a odhalenie:

  • únikov tepla z budov cez steny,okná a tepelné mosty
  • chýb a nedostatkov v tepelnej izolácii pláštov budov a striech
  • nekvalitne vykonaných prác – výmeny okien, zateplenie fasád
  • skrytých porúch vodoinštalácie aj pod omietkou
  • skrytých porúch podlahového vykurovania a klimatizácie
  • lokalizácie skrytých potenciálnych zdrojov požiaru – pri komínoch, vykurovacích systémoch, elektrických rozvádzačoch a podobne