Termovízne meranie na VN transformátoroch

VN Transformátor 1

L2 na sekundárnom vinutí vykazuje zvýšenú teplotu spoja. Je tu vysoký predpoklad poruchy.

VN Transformátor 1.v reálnej prevádzke

VN Transformátor 1 v reálnej prevádzke.

Trafo

Trafo.

3D graf sálania tepla

3D graf sálania tepla.

Detail spoja zbernice

Detail spoja zbernice.

Teplotné pomery na transformátore ako aj všetkých spojoch svedčia o bezporuchovom stave.

Termosnímok transformátora 1 po oprave.

Termosnímok transformátora 1 po oprave.

3D graf sálania tepla

3D graf sálania tepla po oprave.

This entry was posted in Novinky and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.