Termovízne meranie úniku tepla v byte

Termovízne meranie úniku tepla v byte

Mierny únik tepla v hornom rohu. V tejto miestnosti je zateplený strop. Na snímke vidíme vykreslené časti stavebného materiálu – kvadrov a spojiva, ktoré majú rôznu tepelnú priepustnosť.

unik-tepla
Termovízne meranie úniku tepla v byte – mierny únik tepla v hornom rohu

Continue reading Termovízne meranie úniku tepla v byte

Rezervujte si termín termovízneho merania!

Leto už skončilo a ortuť teplomera bude každým dňom bližšie k nule. Zakrátko začne vykurovacia sezóna a to je obdobie kedy nastáva ideálny čas na termovízne meranie únikov tepla z budov.

Ak ste sa rozhodli, že si dáte termokamerou premerať úniky tepla z Vašej budovy, domu či bytu ešte pred zateplením, výmenou okien ,či rekonštrukciou fasády rezervujte si ešte dnes predbežný termín termodiagnostiky cez kontaktný formulár na stránke.

Ak bude viac záujemcov v jednej lokalite, náklady na dopravu sa rozdelia a Vy ušetríte. Nám to zasa pomôže vytvoriť si efektívnejší plán práce.

termovizia okna

Continue reading Rezervujte si termín termovízneho merania!

Termovízna diagnostika v elektrotechnike.

Teplo vznikajúce v elektrickom obvode nieje škodlivé ak sa pohybuje v tolerancii pracovných teplôt jednotlivých súčiastok a zariadení použitých v daných obvodoch. Ak sa však teplota neúmerne zvýši, znamená to, že elektrický obvod a všetky jeho súčiastky sú vystavené vyššiemu pretekajúcemu prúdu. To môže mať za následok zničenie elektrickej súčiastky, alebo prehorenie plošného spoja a v krajnom prípade požiar zariadenia.

Continue reading Termovízna diagnostika v elektrotechnike.

Termovízne meranie na elektroenergetických zariadeniach.

Termovízna diagnostika elektroenergetických zariadení, alebo ich častí v elektrickej distribučnej sieti je jedným z najspoľahlivejších spôsobov informatívneho preventívneho merania. Termovízne merania je možné vykonávať na zariadeniach nn, vn aj vvn. Meria sa z bezpečnej vzdialenosti, za plnej prevádzky a najlepšie v čase špičky, kedy je najvyššie prúdové zaťaženie.

Continue reading Termovízne meranie na elektroenergetických zariadeniach.